Inspectierapporten

Jaarlijks komt de GGD-inspecteur bij ons lang om te controleren of de locatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Na het onderzoek maakt de GGD-inspecteur een rapport. Deze is hieronder en op de locatie te bekijken.

Inspectierapport 2018